Produktion med vanddamp …

Fremstilling af produkter i EPS-airpop har et relativt svagt aftryk på miljøet.

Produktionsprocessen påvirker alene miljøet med forbrug af den mængde energi, der skal bruges til at opvarme og støbe materialet med vanddamp.

Overskudsvarmen bliver genanvendt i fremstillingsprocessen samt til opvarmning af fabriksbygningerne.

Sparer energi og CO2

Anvendelsen af EPS-bygningsisolering har en væsentlig positiv miljøeffekt, fordi det sparer masser af energi.

Beregninger viser, at den mængde EPS-isolering, der kan fremstilles af 1 kg olie, i gennemsnit sparer 200 kg olie til opvarmning i de første 50 år af bygningens levetid!

Det betyder samtidig mindre udslip af kuldioxid til atmosfæren!

Godt arbejdsmiljø...

Færdige EPS-airpop produkter er uskadelige ved hudkontakt, og de afgiver ingen skadelige fibre, væsker eller luftarter.

Det betyder, at man kan arbejde med materialet uden gener og uden brug af personlig beskyttelse som fx åndedrætsværn eller beskyttelsesbriller.

Den meget lave vægt gør det nemt at håndtere, og det reducerer samtidig risikoen for arbejdsskader.

Pentan i produktionen…

I forbindelse med produktionen af EPS sker der en begrænset frigivelse af luftarten pentan - en naturligt forekommende kulbrinte.

Den mængde pentan, der bliver frigjort ved fremstillingen af EPS, omdannes hurtigt til vand og kuldioxid.

Færdig EPS-isolering og emballager frigiver således ikke pentan.