EPS-genbrugskode-maj 2016
EPS bliver genanvendt

 

Rent EPS affald, og det materiale der frasorteres i produktionsprocessen, bliver findelt og genanvendt i produktionen af nye EPS produkter. Findelt brugt EPS kan også anvendes i betonblandinger til isoleringsbeton.

Brugt EPS kan ved smeltning også omdannes til recycled polystyren, der anvendes til fremstilling af mange forskellige plastprodukter – fx havemøbler, bøjler og blomsterbakker.

Snavset EPS kan udnyttes til produktion af energi til fjernvarme og el, når det afbrændes i affaldsforbrændingsanlæg. Et kilo EPS indeholder samme brændværdi som et kilo olie!

 

EPS ‘låner’ olien…

Den forholdsvis lille mængde råolie som anvendes til EPS-produktion har via genanvendelse flerdobbelt nytteværdi:

– Først ‘lånes’ den til at fremstilles beskyttende emballager og energibesparende isoleringsmaterialer.

– Dernæst genbruges den flere gange til forskellige plastprodukter

– Til allersidst bliver det råstof til energiproduktion.

 

Indsamlingsordning sikrer genanvendelse af brugte EPS-emballager
I 1995 startede Plastindustriens EPS-Sektion en genanvendelsesordning for kasserede EPS-emballager. Ordningen finansieres af de danske virksomheder, der er medlemmer af EPS-Sektionen.