sommerfugl
Miljøvurderinger

 

EPS emballager er bæredygtige og pålidelige
Emballage af ekspanderet polystyren (EPS) er mindre belastende for miljøet, hvis man sammenligner med tilsvarende emballager fremstillet af alternative materialer. Det viser to  livscyklusvurderinger (LCA’er) fra 2012 af fiskekasser og TV-emballager.

Fiskekasser
EPS fiskekasser udmærker sig positivt ved at generere markant mindre restaffald end fx fiskekasser fremstillet af PP plast og pap.

Produktion, forarbejdning og genanvendelse af EPS bidrager med de laveste mængder spildevand og luftemissioner, når man sammenligner med de to alternative emballagematerialer.

Livscyklusanalysen er gennemført på sammenlignelige scenarier i Frankrig, Spanien og Skandinavien og omfatter fiskekassernes hele livscyklus fra ‘vugge til grav’ – dvs. fra fremstilling af råvarer over produktion og brug til bortskaffelse/genanvendelse. Udover EPS fiskekasser omfattede LCA’en også fiskekasser fremstillet af PP plast og pap.

 

TV-emballager
LCA’en af TV-emballager sammenlignede de miljømæssige virkninger af alle komponenter og materialer i integrerede TV-emballage systemer.

Resultaterne viser, at produktion og forarbejdning af EPS-dele påvirker miljøet betydeligt mindre end fremstillingen af de øvrige komponenter i TV-emballage systemer. EPS delene scorede især positivt på deres relativt lave energi-og vandforbrug samt deres lille andel af det samlede restaffald fra TV-emballagen.

Den nye undersøgelse er en opdatering af en tidligere gennemført LCA fra 2001, og de nye resultater viser, at den løbende modernisering af produktionsprocesser og optimering af produktdesigns har haft en væsentlig positiv indflydelse på EPS-delenes miljøpræstationer.

Begge livscyklusvurderinger viser, at EPS emballage er den bedste beskyttende emballage til værdifulde, skrøbelige og friske varer, når man ønsker at kombinere genanvendelighed, bæredygtighed og konkurrenceevne i en enkelt emballageløsning.

 
Download miljøvurderingerne her…
 

– Fiskekasser-2012

– TV-emballage-2012