Fra perler til celleplast …

Fremstilling af produkter i EPS-skumplast - airpop - sker gennem først en opskumning af polystyrenperler og dernæst en støbning af de opskummede perler.

Ved opskumning optager polystyrenperlerne store mængder luft, og de opskummede perler kan herefter støbes og formgives til færdige produkter.

Både opskumning og støbning efterlader et skånsomt aftryk på miljøet, fordi begge processer hovedsageligt anvender varm vanddamp.

Opskumningen...

Råvaren – polystyrenperlerne – opvarmes af vanddamp til ca. 115°C. Perlerne indholder lidt pentan*, som under opvarmning får dem til at udvide sig – at ekspandere – så de bliver til plastskum.

Hvor meget perlerne skal udvide sig afhænger af den vægtfylde, man ønsker i det færdige materiale. Jo mere de udvider sig, jo mere luft indeholder det færdige materiale, og jo lavere er vægtfylden.

*Pentan forekommer naturligt og er en såkaldt kulbrinte. Det der bliver frigjort ved fremstillingen af EPS, omdannes hurtigt til vand og kuldioxid.

Støbning former produkterne...

For at blive til brugbare produkter, skal EPS perlerne igennem en støbeproces. Det sker i aluminiumsværktøjer eller blokforme ved at tilføre yderligere vanddamp.

Støbeprocessen giver mulighed for at fremstille emballager, der kan formes, så de passer præcist til de produkter, der skal beskyttes.

Isoleringsplader i forskellige tykkelser, bredder og længder til byggeriet bliver udskåret af støbte EPS-blokke.

Kan genanvendes …

Brugt EPS kan smeltes og omdannes til polystyren, der kan bruges til fremstilling af en række plastprodukter – fx bøjler, havemøbler eller blomsterbakker.

Det kan blandes i nye råvarer til isoleringsmaterialer og emballager, og findelt bliver det også anvendt i isoleringsbeton og til jordforbedring.

Endelig kan det også genanvendes til produktion af fjernvarme og el, når det afbrændes i affaldsforbrændingsanlæg.

Et kilo EPS - airpop - indeholder samme brændværdi som et kilo olie!